Yn sgil y sefyllfa COVID-19 a datganiad diweddaraf y Prif Weinidog Boris Johnson nos Lun, mae digwyddiadau yn Neuadd Dwyfor wedi cael eu canslo neu ohirio am y tro.

Rydym yn ymwybodol bod hyn yn siomedig iawn i’n defnyddwyr, ond gwyddom eich bod yn ymwybodol o’r sefyllfa a’r peryglon sy’n ymwneud ac ymgynnull mewn mannau cyhoeddus.

Mi fydd y tîm Swyddfa Docynnau yn cysylltu gydag unigolion sydd wedi archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau.
Rydym yn gobeithio ad-dalu cwsmeriaid yn y dyddiau nesaf.

Diolch am eich cydweithrediad ac amynedd. Mi fydd Llyfrgell Pwllheli yn aros ar agor ar hyn o bryd gyda threfniadau’n cael eu hadolygu’n ddyddiol.

Ymweld Neuadd Dwyfor

Sut i ddod o hyd i ni

Mae Neuadd Dwyfor yng nghanol tref Pwllheli ar Stryd Penlan. Mae maes parcio Talu ac Arddangos gyferbyn a’r Theatr yn ogystal â nifer o faesydd pacio eraill o fewn pellter cerdded. Yn ogystal mae prif Safle Bws a Gorsaf Trên y dref o fewn pellter cerdded.

Sut i archebu tocynnau

Gallwch archebu eich tocynnau mewn 3 ffordd::

  1. Galw i fewn i Neuadd Dwyfor, Stryd Penlan, Pwllheli, LL53 5DE

  2. Ar-lein – gweld beth sydd ymlaen
    Mae ffi £1 yn cael ei uchwanegu i unrhyw archeb sydd yn cael ei bostio neu mae tocynnau ar gael i’w gasglu o’r Swyddfa Docynnau yn rhad ac am ddim

  3. Dros y ffôn – 01758 704 088
    Mae ffi £1 yn cael ei uchwanegu i unrhyw archeb sydd yn cael ei

Oriau Agor

Swyddfa Docynnau:

Llun, Mercher a Gwener
10.00 - 17:00 ac hanner awr cyn digwyddiad gyda’r nos

Mawrth a Iau
16:00 – 21:00 ac hanner awr cyn digwyddiad yn ystod y dydd

Sadwrn a Sul
Hanner awr cyn digwyddiad

Llyfrgell Pwllheli:

Llun - 10.00 - 18.00

Mawrth - 10.00 - 13.00

Mercher - 10.00 - 17.00

Iau - 10.00 - 13.00

Gwener - 10.00 - 17.00

Sadwrn - 10.00 - 13.00

Sul - Ar gau

Cynllun Seddi

Fersiwn PDF o'r Cynllun Seddi ar gael yma.