Toy Story 4 (U)

Aeth blynyddoedd heibio ers i Andy roi ei degannau i Woody, Bonnie a Buzz, ond daw tro ar fyd wrth i Bonnie greu tegan newydd i ymuno efo nhw ar eu hanturiaethau. Ond mae’r cyfaill newydd, Forky, yn cael trafferth derbyn mai tegan ydi o. Mae’n ceisio dianc, gan achosi bob math o stwr a phroblemau i’r gweddill ohonyn nhw, a hwythau efo hen ddigon ar eu plât fel y mae.

Dyddiadau Sioe