The Mule

Mae Earl Stokes heb sentan i'w enw ac yn canfod efallai nad ydy cludo cyffuriau i ddrwgweithredwyr Mecsicanaidd mor hawdd ac y meddyliodd. Efo Clint Eastwood yn cyfarwyddo.

Dyddiadau Sioe