The Favourite (15)

Mae morwyn yn gweld ei chyfle i ddychwelyd at ei gwreiddiau bonheddig wrth i gyfeilles agos at y Frenhines Anne ei chymryd o dan ei haden, efo iechyd y frenhines yn fregus a Lloegr a Ffrainc yn rhyfela eto fyth.

Dyddiadau Sioe