ORIG! gan Gai Toms a’r Banditos

Mae Orig Williams / El Bandito wedi cario'r ddraig i bedwar ban byd, wedi brwydro'r gwylltion gwyllta, wedi ennill, colli, disgyn a chodi….heb os nac oni bai, wedi byw i’r eithaf.

Dyn ffair, dyn reslo, dyn teulu, dyn mentro…

Mae Gai Toms wedi cyfansoddi chwip o albwm sy'n mynd a chi ar daith drimbwl-drambwl o fywyd Orig, o 'Balmant Aur' Ysbyty Ifan i'r rymbl yn y jyngl yng Nghalabar, Nigeria - gyda sain yr acordion, ffidil, trwmped, trombôn a'r sax yn llwyddo i roi'r ffync, yn ogystal â'r ffair, i'r holl beth.

Dyma gyfle arbennig i weld perfformiad byw o’r albym a noson fydd yn ddathliad o fywyd un o’n eiconau cenedlaethol.

Dyddiadau Sioe