Dora and the Lost City of Gold Is-deitlau / Subtitles

Isabela Moner sy’n portreadu Dora, anturiaethwraig ifanc sydd bob tro yn barod am her, a merch sydd wedi treulio llawer o’i phlentyndod yn byw efo’i rhieni mewn coedwigoedd trofannol. Unwaith eto mae hi’n canfod ei hun yn ôl yn ei chynefin, wrth iddi arwain criw lliwgar o gyfeillion i chwilio am ei rhieni coll, ac i ganfod y gwir tu ôl i’r straeon am ddinas sy’n gyforiog o aur. Ysgrifennwyd gan Matthew Robinson.

Dyddiadau Sioe