Detective Pikachu (PG)

Mae Tim Goodman yn rhoi ei amheuon i'r neilltu ac yn ymuno efo'r ditectif Pikachu i geisio canfod beth ddigwyddodd i'w dad Harry, a ddiflanodd yn sgil damwain car.

Dyddiadau Sioe