Yn sgil y sefyllfa COVID-19 a datganiad diweddaraf y Prif Weinidog Boris Johnson nos Lun, mae digwyddiadau yn Neuadd Dwyfor wedi cael eu canslo neu ohirio am y tro.

Rydym yn ymwybodol bod hyn yn siomedig iawn i’n defnyddwyr, ond gwyddom eich bod yn ymwybodol o’r sefyllfa a’r peryglon sy’n ymwneud ac ymgynnull mewn mannau cyhoeddus.

Mi fydd y tîm Swyddfa Docynnau yn cysylltu gydag unigolion sydd wedi archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau.
Rydym yn gobeithio ad-dalu cwsmeriaid yn y dyddiau nesaf.

Diolch am eich cydweithrediad ac amynedd. Mi fydd Llyfrgell Pwllheli yn aros ar agor ar hyn o bryd gyda threfniadau’n cael eu hadolygu’n ddyddiol.

Al Lewis: Te yn y Grug

Te yn y Grug yw albwm gysyniadol newydd y cerddor a’r canwr adnabyddus Al Lewis. Bydd Al yn dod â‘r caneuon yma i’r llwyfan Gwanwyn 2020.

 

Wedi rhannu mewn 2 rhan: Bydd Al yn ystod y rhan gyntaf yn ymweld â'i ôl-gatalog drwy berfformio set acwstig unigol unigryw.

Yn yr ail ran bydd cerddorion eraill a chôr lleol yn ymuno ag Al i berfformio'r albwm Te yn y Grug yn ei chyfanrwydd.

 

Cafodd caneuon ‘Te yn y Grug’ eu perfformio gyntaf fel rhan o sioe agoriadol hynod lwyddiannus Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019.

 

Gwerthwyd pob tocyn i’r sioe o fewn ychydig oriau-  y sioe a werthodd fwyaf cyflym yn hanes yr Eisteddfod.

 

Ysbrydolwyd y geiriau  (â ysgrifennwyd gan Karen Owen a Cefin Roberts) gan y gyfrol o straeon (o’r un enw) gan yr awdures enwog  Dr Kate Roberts- oedd yn dathlu 60 mlynedd ers ei chyhoeddiad cyntaf yn 1959.

 

Mae’r stori yn dilyn bywydau tair merch - Begw, Wini a Mair  - â’u magwraeth yng Ngogledd Cymru ar droad yr 20fed ganrif. Mae’n stori gyfarwydd am golled, tlodi, crefydd, cymuned a pherthyn.

 

Cafodd yr albwm ei recordio dros gyfnod o 5 diwrnod yn stiwdio Sain yn Ngogledd Cymru yn mis Awst 2019 gydag amrywiaeth o artistiaid talentog. Bydd rhai o’r cerddorion yn ymuno ag Al ar y daith yma. Bydd corau lleol yn ymuno ag Al ar lwyfan ym mhob un o’r perfformiadau  arbennig yma.

Dyddiadau Sioe