Yn sgil y sefyllfa COVID-19 a datganiad diweddaraf y Prif Weinidog Boris Johnson nos Lun, mae digwyddiadau yn Neuadd Dwyfor wedi cael eu canslo neu ohirio am y tro.

Rydym yn ymwybodol bod hyn yn siomedig iawn i’n defnyddwyr, ond gwyddom eich bod yn ymwybodol o’r sefyllfa a’r peryglon sy’n ymwneud ac ymgynnull mewn mannau cyhoeddus.

Mi fydd y tîm Swyddfa Docynnau yn cysylltu gydag unigolion sydd wedi archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau.
Rydym yn gobeithio ad-dalu cwsmeriaid yn y dyddiau nesaf.

Diolch am eich cydweithrediad ac amynedd. Mi fydd Llyfrgell Pwllheli yn aros ar agor ar hyn o bryd gyda threfniadau’n cael eu hadolygu’n ddyddiol.

Llogi Neuadd Dwyfor

Os ydych yn chwilio am leoliad ar gyfer cynnal eich:

  • Sioeau byw
  • Cyfarfodydd
  • Cynhadleddau
  • Lawnsiad
  • Cyflwyniadau
  • Hyfforddiant
  • Noson Wobrwyo

Mae Neuadd Dwyfor yn cynnig yr Neuadd a’r Ystafell Cyfarfod i’w llogi am bris rhesymol sydd yn cynnwys adnoddau, staff profesiynol a lleoliad canolog yn dref Pwllheli.

Am fwy o fanylion cysylltwch y Swyddfa Docynnau ar 01758 704 088 neu ebostiwch NeuaddDwyfor@gwynedd.llyw.cymru