Llogi Neuadd Dwyfor

Os ydych yn chwilio am leoliad ar gyfer cynnal eich:

  • Sioeau byw
  • Cyfarfodydd
  • Cynhadleddau
  • Lawnsiad
  • Cyflwyniadau
  • Hyfforddiant
  • Noson Wobrwyo

Mae Neuadd Dwyfor yn cynnig yr Neuadd a’r Ystafell Cyfarfod i’w llogi am bris rhesymol sydd yn cynnwys adnoddau, staff profesiynol a lleoliad canolog yn dref Pwllheli.

Am fwy o fanylion cysylltwch y Swyddfa Docynnau ar 01758 704 088 neu ebostiwch NeuaddDwyfor@gwynedd.llyw.cymru