Yn sgil y sefyllfa COVID-19 a datganiad diweddaraf y Prif Weinidog Boris Johnson nos Lun, mae digwyddiadau yn Neuadd Dwyfor wedi cael eu canslo neu ohirio am y tro.

Rydym yn ymwybodol bod hyn yn siomedig iawn i’n defnyddwyr, ond gwyddom eich bod yn ymwybodol o’r sefyllfa a’r peryglon sy’n ymwneud ac ymgynnull mewn mannau cyhoeddus.

Mi fydd y tîm Swyddfa Docynnau yn cysylltu gydag unigolion sydd wedi archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau.
Rydym yn gobeithio ad-dalu cwsmeriaid yn y dyddiau nesaf.

Diolch am eich cydweithrediad ac amynedd. Mi fydd Llyfrgell Pwllheli yn aros ar agor ar hyn o bryd gyda threfniadau’n cael eu hadolygu’n ddyddiol.

Amdanom Ni

Gyda 354 o seddi a rhaglen greadigol sy’n cynnwys ffilm, cynyrchiadau gan gwmnïau lleol a chenedlaethol, perfformiadau bale, opera, dramâu a chyngherddau. Mae gan Neuadd Dwyfor gymaint i’w gynnig i’r bobl leol ac ymwelwyr ir ardal.

Ar droad y ganrif ddiwethaf roedd posib cael mynediad i’r olygfa orau o Bwllheli am gyn lleied â cheiniog, a hynny trwy ddringo i ben to Neuadd y Dref - yr adeilad a adnabyddir heddiw fel Neuadd Dwyfor.

Mae’r olygfa yr un mor drawiadol heddiw ag yr oedd hi fwy na chan mlynedd yn ôl ond, gyda chymaint i’w wneud o fewn yr adeilad erbyn hyn, nid oes angen dringo ar ben y to i ehangu eich gorwelion.

Mae’r adeilad Fictorianaidd hwn, a adeiladwyd yn 1902 bellach yn ganolfan gelfyddydol fywiog a chyfoes ac yn gartref i lyfrgell Pwllheli.

Neuadd Tref a Marchnad, adeiladwyd ym 1900, defnyddiwyd fel theatr ers 1902, fel sinema ers 1911. Heddiw mae rhaglen eang ar gael yn Neuadd Dwyfor yn cynnwys ffilmiau newydd, darllediad byw o’r National Theatre, Y Bolshoi Ballet a’r Royal Shakespeare Company yn ogystal â ffilmiau annibynnol. Ers 2014 mae clwb ffilm Pwllheli, Pwynt Ffilm, yn arddangos ffilm glasurol pob mis.

Tocyn Anrheg

Mae Talebau Rhodd ar gael drwy'r Swyddfa Docynnau trwy ffonio 01758 704 088 neu drwy ein gwefan

Tocynnau Grwp

Os ydych yn barti mawr (15+) cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau, efallai gallwn gynnig gostyngiadau ychwanegol.

Aelodaeth

Manteisiwch ar y cyfle i ymaelodi a Neuadd Dwyfor ar gyfer ostyniad o 20% ar docynnau i bob ffilm a gweithgaredd a hyrwyddwyd gan Neuadd Dwyfor.

Swyddi a Gwirfoddoli

Ydych chi eisiau cefnogi Neuadd Dwyfor?

Mae Neuadd Dwyfor yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig I helpu hefo gwaith blaen ty a marchnata. Ydych chi am gael cyfle I ddysgu sgiliau newydd a bod yn rhan o’r tim?

Os oes gynnoch chi ddiddordeb, ffoniwch y Swyddfa Docynnau 01758 704088 neu e-bostiwch ni ar Neuadd_Dwyfor@gwynedd.llyw.cymru